Networkapp Talkshow
Virtual Livingroom
How to set up an exhibitors page
Scheduling and viewing meetings
Is there an overview of my event data?
Evaluate the experiences of the participants
How to set up a Live Voting
Use in-app poll questions to get feedback from your participants
Plan and send targeted messages
Show Networkapp results with Live Event Feed
Plan and send Push news
Who are the most active participants?
Netwerk Carrousel
How do I set up an online programme?
Dashboard – where is what?
Choose your path in Road Map
request a quotation
Start building an event (from community)
How to import your excel participants list
copy or delete an event from my community
Copy (part of) a programme to new event in my community
Start a trial and place an order from the dashboard
Dashboard Authorisations Per Role
Organise your team in the dashboard
set up advanced settings
Change your order
Invite colleagues to check the app before going live
Activate your code to (pre)view the app
Add event information
customise your layout
Set up meeting points in the app
set up your programme
set up session rounds and selectable sessions
set up a separate programme in addition to the regular programme
create speaker profiles and link them to programme items
Set up a speed date programme item
tag programme items and create a programme search filter
Indicate the number of available seats (Advanced/Unlimited)
place a map in the app
Create an exhibitor list/exhibitor page
Create a logo carousel
set up a custom directory or separate folders (Advanced/Unlimited)
Create a banner (to share information)
Add exhibitor contacts (Advanced/Unlimited)
Set up a dynamic floor plan (Unlimited)
Check your participant excel file
Import participants from an Excel file
Update participant excel
Profile Fields: How can I enrich the profiles of my participants via in-app profile questions?
Delete duplicate participants
How can I create a single shared event code that everyone can use?
Automated participants import using our Networkapp connector
Show videos in the app

set up your programme

Go to Programme -> Tab Programme

  1. Click Add Item
  2. Select the right form for your programme item:

a. for everyone (plenary items)
b. Selectable Session: Workshop, sessie etc
(See help articles Parallelsessies en selectable sessies)
Note In-app workhop selection and personal programme are part of Advanced and PRO plan)
c. Break
d. Speed date Session: Speed date session waarin afspraken met experts gepland kunnen worden
(Zie helpartikel Richt de speeddate module in)

*Kies je voor één van de andere onderdelen (parallelsessie, selectable sessie, speedate) ga naar het betreffende helpartikel voor meer info)

Kies je voor een plenair onderdeel (for eveyone) of een break vul de velden zoals hieronder aangegeven in.

Type: Wil je het type onderdeel veranderen kies dan uit het pulldown menu het juiste type (ronde, speeddate, break)

Location: Zaal/ruimte/locatie etc, waar het programma onderdeel plaatsvindt

Spots available: Van toepassing indien er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Aantal beschikbare plaatsen invullen (zie helpartikel Beschikbare plaatsen)

Tags: Indien wenselijk geef hier het onderdeel een tag (bijvoorbeeld een thema) waarop gefilterd kan worden door deelnemers in de app (zie helpartikel over Tags aanmaken)

Mandatory attendance: Aanvinken indien het programmaonderdeel verplicht is.
Let op Deelnemers kunnen geen afspraken inplannen ten tijde van dit programma onderdeel

Appearance

Sorting order: Geef de gewenste volgorde aan indien er meer items op hetzelfde tijdstip aanvangen.

Display category: Indien het item in een apart programma getoond moet worden, vul hier de naam van het aparte programma in. Alle items die deze categorie naam krijgen zullen in een apart programma zichtbaar zijn. In de app ziet men dan onder het reguliere programma een link naar dit aparte programma. (zie helpartikel Een apart programma naast het reguliere programma)

Block color: Indien gewenst geef het programma onderdeel een andere kleur dan de secundaire kleur dmv het invoeren van een RGB of Hex# kleur code.

Speakers: Voer hier de sprekers in behorende bij het programma onderdeel (zie helpartikel over Sprekers toevoegen)

Is selectable: Aanvinken indien de deelnemer zich in-app moet kunnen aanmelden voor het programma onderdeel.
Let op Wanneer de optie Is selectable is ingeschakeld, selecteer dan bij Schedule overzicht de optie ‘In-app workshop selection’:

Voting

Vote URL: Wanneer er wordt samengewerkt met een votingsysteem kan hier de URL naar de votepagina worden ingevoerd.

Rating

Rate enabled: Wanneer je een rating aan de sessie wilt toevoegen, die ingevuld kan worden door deelnemers, selecteer dan de optie ‘Yes’

Rating Question: Indien bij de vorige stap gekozen is voor ‘Yes’ (Rate enabled) vul hier de vraag in die men door middel van een rating moet beantwoorden.

Let op Wanneer er een rating vraag wordt gesteld selecteer dan in het Schedule overzicht de optie de ‘Rate program items’, wanneer de resultaten van de rating getoond moeten worden in de app vink dan ook de optie ‘Rate results visible’ aan.

Advanced

Alternative names: Wanneer er in het excel deelnemersbestand dat geïmporteerd wordt, een andere benaming wordt gehanteerd voor dit programma item, dan kan deze naam hier ingevuld worden als het de bedoeling is dat importdata zoals workshops inschrijving door het systeem wordt verwerkt.

Visible to registered only: Indien aangevinkt zal dit item alleen zichtbaar zijn voor de deelnemers die voor dit onderdeel zijn ingeschreven (via deelnemerslijst of via in-app registratie)

 

Heb je voor één van de volgende programma onderdelen gekozen ga naar het betreffende help artikel voor meer info:

parallelsessie
selectable sessie
speedate