Persbericht: Networkapp heeft het ISO 27001-certificaat behaald

News - 4 min read.

Elma Bassa - Modified at: 08-12-2022
Deel dit artikel

PERSBERICHT

Het Nederlandse event- en communityplatform Networkapp heeft het ISO 27001-certificaat behaald. Hiermee voldoet het bedrijf aan de internationale norm voor informatiebeveiliging. Voor gebruikers van de website en app betekent dit onder andere dat zij de regie houden over hun data. 

De klant bepaalt

Al sinds de oprichting van het bedrijf in 2012 heeft Networkapp privacy, security en informatiebeveiliging hoog in het vaandel staan. In tegenstelling tot veel andere partijen laat Networkapp op deze punten de klant en zijn deelnemers achter de knoppen zitten. “Maar dan wel op een manier die prettig is voor de gebruiker”, licht oprichter en CEO Elma Bassa toe. “De gebruiker bepaalt zelf met wie hij in gesprek gaat en hoe zijn persoonlijke gegevens worden gedeeld.”

“Privacy en vertrouwen zijn uitermate belangrijk als je relaties wilt opbouwen en kennis wilt delen”, aldus Bassa. “Met Networkapp hoef je je dáár geen zorgen over te maken, zodat je al je energie kan steken in het netwerken.”

Rust bij de klant

De oprichter zegt trots te zijn dat ze met een klein team dit certificaat heeft behaald. “We creëren hiermee rust bij onze klanten, want die weten nu dat hun data en die van hun deelnemers in goede handen is. Andere partijen in onze branche gaan minder ver hierin en verwijzen voornamelijk naar de ISO-certificering van hun hosting leveranciers. Wij hebben nu specifiek als leverancier deze internationale norm voor informatiebeveiliging behaald.”

ISO 27001 biedt richtlijnen voor het opzetten van een informatiebeveiligingsbeheersysteem. Dit omvat het beleid en de procedures die helpen bij het beveiligen van (vertrouwelijke) informatie binnen de organisatie. “Binnen dit systeem toetsen wij op drie meetbare hoofddoelstellingen: vertrouwelijkheid, integriteit en betrouwbaarheid”, zo licht Bassa toe.

Aandacht binnen het team

Het certificaat is een bevestiging dat bij Networkapp de informatiebeveiliging op orde is én goed wordt gemonitord. “Binnen ons team is iedereen bewust van deze betekenis en werken we continu volgens deze normen. De ISO toolkitsoftware helpt ons om het opgestelde informatiebeveiligingsbeheersysteem te monitoren. Ook toont het aan dat wij doen wat we zeggen. Daarnaast worden hierin risico’s geïnventariseerd, behandelplannen opgesteld en beheersmaatregelen getoetst. Alles om ervoor te zorgen dat onze kwaliteit hoog blijft.”

ISO 27001 in de praktijk

In de praktijk houdt het behalen van ISO 27001 in dat Networkapp de beveiliging van informatie waarborgt door onder andere het veilig ontwikkelen van software, de keuze en beoordeling van zijn leveranciers, het minimaliseren van de hoeveelheid persoonlijke gegevens en het uitvoeren van een backup en disaster-recoveryplan.

Uiteraard kan ook Networkapp niet garanderen dat er nooit iets fout gaat. Bassa nuanceert: “Het certificaat gaat dan ook niet over perfectie. Wel over bewustwording, regelmatige controle, continue verbeteringslagen en handelingsbekwaamheid mocht er zich toch wat voordoen. Door op deze manier te werken, verkleinen we de kans op fouten dus wel aanzienlijk.” 

Over Networkapp

Networkapp is een SaaS-platform voor events en communities. De missie is om ontmoetingen te realiseren die het verschil maken, ongeacht de locatie. Networkapp levert een bijdrage op het gebied van keteninnovatie en talentontwikkeling, met name in de domeinen duurzaamheid & milieu, wetenschap, gezondheidszorg en onderwijs.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elma Bassa, co-founder en CEO van Networkapp via mail (elma@networkapp.eu) of telefoon 030-2270660. www.networkapp.com

Wil je op de hoogte blijven van Networkapp en de laatste trends?

Meteen zelf bekijken wat de app voor jou kan betekenen? Bouw je app