Afspraken inplannen en inzien

Ga naar Networking-> Meetings

Hier zullen alle afspraken verschijnen, die voor of tijdens het event in de app gemaakt worden door deelnemers. Tevens kun je hier als organisator afspraken tussen deelnemers instellen.

  1. Klik op
  2. Geef de afspraak een titel, vul de naam van de initiator in, geef aan hoe lang de afspraak moet duren.
  3. Klik op

Create Meeting

Appointment name Geef de afspraak een titel, of pas deze aan.

Details Geef een korte beschrijving van het doel van de afspraak.

Initiator Kies de aanvrager van de afspraak uit het pull down menu.

Location Kies een meetingpoint uit het pull down menu

Can cancel Geef aan of de deelnemer de afspraak zelf kan annuleren.

Invitees Voeg de deelnemers aan de afspraak toe. Begin met het typen van achternaam en selecteer de deelnemer uit de keuzelijst.

Time

Time Geef aan wanneer de afspraak zal plaatsvinden.

Duration Geef aan hoe lang de afspraak moet duren