Privacy Statement

Privacy statement Netwerkapp / Networkapp.

Dit document is van toepassing op het gebruik van de website, het gebruik van de Netwerkapp, iedere transactie en overeenkomst.

Netwerkapp / Networkapp is een handelsnaam van Inscene Company BV.
Netwerkapp respecteert de privacy van al haar gebruikers van de website en de Netwerkapp en haar klanten. Dit privacy statement en onderliggend privacybeleid kunnen door Inscene Company BV worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker.

Ontmoetingen in scène    Met de Netwerkapp, hierna te noemen “de app”, loop je elkaar niet meer mis. In onze app vragen we je om je naam, emailadres en naam van je organisatie te registreren en om toestemming te geven voor het gebruik van je persoonsgegevens voor het doel van de app.
Je kunt je ook aanmelden met je LinkedIn profiel. Netwerkapp verkrijgt geen toegang tot je wachtwoord of LinkedIn profiel, maar maakt gebruik van de door LinkedIn ter beschikking gestelde informatie nadat jij daar zelf toestemming voor hebt gegeven, waarbij je je akkoord verklaart met de gebruiksvoorwaarden van LinkedIn, welke ook gelden voor Netwerkapp. Uit die informatie worden alleen identificatiegegevens, je voor- en achternaam, e-mailadres, foto-url en naam van de organisatie waarvoor je actief bent (geweest) gehaald. Na registratie kun je je aanmelden voor het evenement of community waar gebruik wordt gemaakt van onze app en diensten.

Doel gebruik Netwerkapp verwerkt de gegevens van haar klanten en gebruikers slechts met het doel om gebruik van de app te faciliteren, je gebruik te kunnen laten maken van de app en om je te kunnen voorzien van andere aanbiedingen van diensten van Netwerkapp of derden.  Een uitnodiging om je te registreren ontvang je via de organisatie van het evenement of de community. De organisator van het evenement kan via de app aanvullende vragen (laten) stellen. Je kan zelf ook vragen stellen en antwoorden van andere deelnemers aan het evenement selecteren. Netwerkapp gebruikt deze informatie en je naam om je in contact te brengen met andere deelnemers en gebruikers van de Netwerkapp.

Beveiliging Netwerkapp neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via security@networkapp.com. Let wel, voor de beveiliging van je eigen (mobiele) apparaat ben je zelf verantwoordelijk.

In kaart brengen websitebezoek/cookies Netwerkapp gebruikt functionele cookies, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn onder meer noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Bij bezoek aan onze website heb je de mogelijkheid om -waar nodig- toestemming te geven voor het plaatsen van cookies of deze te weigeren. Voor meer informatie, zie ons privacy -en cookiebeleid https://networkapp.com/nl/disclaimer/.

Links Voor zover deze website links bevat naar externe internetsites, is Netwerkapp niet aansprakelijk voor de inhoud of het gebruik van die sites. Dit privacy statement is niet van toepassing op het verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke gegevens op of door middel van externe sites.

Derdenverstrekking Netwerkapp bewaart je naam en contactgegevens voor de duur van het evenement, de community en voor toekomstige evenementen. Netwerkapp kan je na afloop van het evenement nog vragen naar je ervaringen met de app. Je contactgegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Binnen de app op je mobiel worden je gegevens bewaard, deze gegevens zijn toegankelijk op je eigen apparaat. Daarnaast worden gegevens bewaard in de backend van Netwerkapp en op andere devices waar je inlogt.

Met de geïnstalleerde app en daarin opgenomen gegevens kun je je later voor nieuwe evenementen aanmelden die gebruik maken van de Netwerkapp.
Netwerkapp deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Netwerkapp blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Netwerkapp jouw persoonsgegevens alleen met jouw nadrukkelijke toestemming aan andere derden.

Persoonsgegevens die wij verwerken Netwerkapp verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat we een wettelijke plicht hebben deze te verwerken en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– naam, functie, organisatie, email adres, bezochte events, afspraken met andere gebruikers, antwoorden op questionnaires
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door je profiel aan te vullen in de app, bijvoorbeeld: expertise domeinen, interessegebieden, werkgever, locatie, werkdomein.

Waarom we gegevens nodig hebben  Netwerkapp verwerkt jouw persoonsgegevens met als doel:

– Je te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en aan te passen

– Om diensten bij je af te leveren

– Netwerkapp verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,

Hoe lang we gegevens bewaren Netwerkapp zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht worden deze langer te bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je profiel in Netwerkapp is altijd de meest actuele versie. Deze informatie kun je zelf verwijderen of aanpassen. Je kunt ook altijd een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van informatie of je account sturen naar info@networkapp.com. Netwerkapp zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Meer informatie Wil je meer weten over ons privacybeleid en de wijze waarop we jouw gegevens beschermen? Kijk dan op onze website voor ons uitgebreide security statement en privacy -en cookiebeleid: www.networkapp.com/security.

Bouw je event app demo binnen 15 minuten en probeer het uit met je team.

Registreer

Bouw

Probeer

Probeer het 100% vrijblijvend.