Organiseer je team in het dashboard

Zijn er collega’s die ook de mogelijkheid moeten krijgen om de content in het event of de community aan te passen? Voeg ze dan toe als managers.

Managers toevoegen

Ga naar Get organised -> tab Team roles

  1. Vul voor-, achternaam en e-mailadres van de betreffende collega in
  2. Geef aan wat haar of zijn rol moet zijn
  3. Klik op Send Invite

Er wordt nu een instructie mail verstuurd.

Manager/ Editor wijzigen naar Primary owner (eigenaar en factuurontvanger)

De (primary) owner van een event kan andere managers toevoegen en bestellingen plaatsen.

Klik op achter de naam van de persoon die hoofd eigenaar van de eventapp moet worden.

Owner wijzigen naar Manager/Editor

Klik op achter de betreffende owner. Vul nu haar of zijn gegevens weer in bij Invite team members selecteer hier de juiste rol en klik op Send Invite

Let op er moet altijd één Primary owner zijn aangesteld in het dashboard. Is de betreffende persoon niet meer van toepassing als primary owner, selecteer dan eerst een andere collega als primary owner. Klik daarna op achter de persoon die verwijderd kan worden.

Manager/ Editor verwijderen

Klik op  achter de naam van de betreffende persoon.