Live Voting en Polls: Een diepte onderzoek, 4 uitdagingen en 9 tips

News - 4 min read.

Margriet de Groot - Modified at: 06-04-2020
Deel dit artikel

Live voting en polls zijn essentiële hulpmiddelen voor elk event of congres, presentator of organisator  die voortdurend op zoek is naar nieuwe manieren om mensen te verbinden, betrokkenheid te bevorderen en gedenkwaardige ervaringen te creëren. Recente studie toont aan dat onder andere interactiviteit belangrijk is voor het succesvol verhogen van de betrokkenheid in elke willekeurige setting.

Alvorens in te gaan op de redenen waarom live voting sessies en polls essentiële hulpmiddelen kunnen zijn bij het creëren van memorabele ervaringen, hebben we spannend nieuws te delen!

Bij Networkapp merkten we dat er vraag was naar een live voting feature in de app. Veel van onze klanten vroegen om een functie waarmee ze moeiteloos hun vragen kunnen instellen via onze app.

Na een grondige analyse van de feedback van onze appgebruikers over de meest gewenste eigenschappen van een live voting tool, hebben we het afgelopen jaar gewerkt aan de ontwikkeling van onze eigen live voting functie. Ons belangrijkste doel is om interactiviteit te stimuleren, vlotte discussies te bevorderen en educatieve en vermakelijke momenten te creëren in elke presentatie, event, conferentie, vereniging of bedrijfscommunity

Onze live voting functie is nu klaar om ingezet te worden door sprekers en gebruikers van Networkapp.

Lees meer over onze live voting features.

Met onze nieuwe live voting feature kun je:

 • Onbeperkt multiple choice vragen creëren;
 • Meerdere open vragen aanmaken;
 • Alle resultaten van de votingsessies tonen op het presentatiescherm;
 • Verschillende live voting sessies tegelijkertijd laten lopen;
 • Diverse soorten vraagopstellingen moeiteloos opzetten;
 • Allerlei meerkeuze- of open vragen toevoegen tijdens stemsessies; en
 • Verscheidene mogelijkheden om de resultaten pagina te tonen of te bekijken(i.e. mobiele telefoon, tablet, and projector scherm).

Live voting Networkapp

Maar waarom zijn live voting sessies en polls belangrijk voor presentaties, events, conferenties en zelfs binnen communities?

In dit artikel duiken we dieper in de 4 uitdagingen waar sprekers en event/community organisers en managers mee te maken hebben bij het inzetten van polls en live-voting sessies.

We geven ook 9 tips over hoe we deze uitdagingen het hoofd kunnen bieden.

1. Aandachtsspanne

Het menselijk brein is gemakkelijk afgeleid.

Echter, aandacht is een spier die je kunt trainen om beter te focussen, afleiding te vermijden en emoties te reguleren. Commitment oefeningen zoals lichaamsbeweging, meditatie en het nemen van zinvolle pauzes kunnen ons helpen het concentratie vermogen te ontwikkelen.

Hoewel onze concentratieboog steeds korter wordt, is het wetenschappelijk bewezen dat onze aandacht piekt in de eerste 5 tot 10 minuten van een presentatie en af neemt na 10 tot 15 minuten. Het is geen toeval dat de meeste TED talks niet langer dan 18 minuten duren.

In het verlengde van het concept menselijke aandachtsveld stelt Daniel J. Leviting in zijn boek The Organized Mind, dat verandering en belang de twee belangrijkste principes van het aandachtsfilter van ons brein zijn:
Verandering fungeert als een schild tegen elke externe stimulans. Je bent bijvoorbeeld aanwezig bij een presentatie en plotseling wordt het scherm wazig, je hersenen merken de verandering en geven je aandachtssysteem het signaal dat je je op deze verandering moet richten.
Belang fungeert als een filter dat onnodige informatie negeert.

Door het 15-minuten-principe te combineren met interactieve live voting sessies en dus met een verandering in het tempo van een presentatie, kun je de interesse van het publiek opnieuw aanwakkeren. Bovendien kan het stimuleren van betrokkenheid via live voting sessies de perceptie van het belang van het onderwerp vergroten

Networkapp Tip:

Tip 1

 • Verdeel je presentatie in blokken van 15 minuten. Stel je toehoorders na elk blok een vraag. Zo kan de over te brengen informatie beter worden opgenomen en kan het publiek een moment nemen om te pauzeren en zich opnieuw op de presentatie te concentreren.

2. Vertrouwdheid boven Ambiguïteit

Nu we gezegd hebben dat de menselijke attentiespanne kort is, is het tijd voor actie!

Eén van de katalysatoren van hoe memorabel een presentatie kan zijn, is de vertrouwdheid van het publiek met een onderwerp. Volgens Nederlands Harvard professor, Eric Mazur Kan kennisassimilatie  worden beheerst door vragen in een nieuwe context te bekijken”. Concreet moet elk publiek in staat zijn om vragen over het onderwerp van een presentatie 40-70% correct te beantwoorden. Als het percentage correcte antwoorden onder de 40% ligt, betekent dit dat de moeilijkheidsgraad te hoog is of dat het onderwerp te gecompliceerd (of wellicht niet engaging genoeg) is.

Zorg er dus voor dat de deelnemers aan uw evenement voldoende informatie hebben over de verschillende presentaties of thema’s van het event. Dat kan door hen voorafgaand aan het event te informeren. Daarnaast kan het opstellen van een presentatie met het publiek in gedachte een succesvolle strategie zijn. Begin daarom met het voorbereiden van de inhoud en structuur van een presentatie door deelnemers vragen te stellen met behulp van in-app polls. Op deze manier kun je de kennisniveaus van de aanwezigen met betrekking tot een onderwerp begrijpen en de presentatie aanpassen.

Met Networkapp deel je gemakkelijk een briefing met deelnemers door middel van polls voorafgaand aan het event of de presentatie. Meer informatie hier.

Maar waarom is het gevoel van vertrouwdheid belangrijk??

Het gevoel van vertrouwdheid met elk merk, presentatie, event or community ckan deelnemers of potentiële klanten motiveren, inspireren en activeren. Marketeers, sprekers en event organisers die memorabele events en presentaties creëren, hebben meer kans de verbondenheid tussen individuen, verenigingen en communities te bevorderen. Toch toch zullen de gevoelens van verbondenheid en vertrouwdheid mettertijd af nemen. Het is daarom belangrijk om na de presentatie of het event een vervolg te geven aan het publiek.

Met Networkapp zet je gemakkelijk duurzame communities op, waar je content veilig kunt delen! Lees meer.

Networkapp Tips:

Tip 2

 • Stel vragen via inapp polls die helpen bij het bepalen van de kenmerken en voorkeuren van de deelnemers, voorafgaand aan de presentatie of event. En daar kan dan weer de agenda of structuur van event of presentatie op worden aangepast.

Tip 3

 • Informeer je publiek over de inhoud van de presentatie. Zo krijgen de deelnemers een basisidee van de inhoud en onderwerp, hebben ze meer tijd om zich voor te bereiden en kan de interactiviteit tijdens de presentatie hoger zijn.

3. Bewaren van informatie

We hebben nu besproken dat de menselijke concentratie curve kort is, en dat bekendheid met het onderwerp van het event of de presentatie de betrokkenheid van de deelnemers kan vergroten. Een andere factor die van invloed is op onvergetelijke ervaring is het vasthouden van informatie

Voordat we het belang van informatie behoud gaan analyseren is het nuttig nog even te verwijzen naar de theorie van de vergeet curve: Afgezien van onze korte aandachtsspanne vergeten we ook nog eens vrij snel!

Echter, sommige herinneringen beklijven wel.

Een van de doelen van een event of presentatie is om in het geheugen gegrift te blijven!

Maar hoe creëren we sterke blijvende herinneringen bij het publiek?

 1. Aangezien hersenen informatie, die in de toekomst niet herhaald wordt, gemakkelijk dumpen is informatiebehoud cruciaal.  Door informatie steeds opnieuw te zien, hebben deelnemers de neiging om elk type informatie te coderen en op te slaan in hun lange termijn geheugen.
 2. Aangezien informatieverwerking in de hersenen via veel verschillende routes plaatsvindt, is het nuttig om gebruik te maken van verschillende soorten codering, d.w.z. het proces van het creëren van een nieuw buffergeheugen in de hersenen. Concepten die visueel, semantisch en verbaal worden gepresenteerd, kunnen daarom duale codering opleveren. En zo wordt de kans groter dat het publiek zich blijft herinneren wat je wil overbrengen.

 Networkapp Tips:

Tip 4

 • Stel verschillende vragen rond het thema waarvan je wil dat het zeker bij je publiek beklijft.

Example 

Stel: het onderwerp van je presentatie is katten die schattig zijn, dan stel je de volgende vragen:

 1. Waarom zijn katten schattig? 
 2. Noem 5 redenen waarom katten schattig zijn?

Tip 5

 • Maak gebruik van Flashcards & Quizzes. Op deze manier zullen deelnemers de informatie die je  wil overbrengen op een leuke en vermakelijke manier ervaren, terwijl de inhoud van de  presentatie herhaald wordt via interactieve activiteiten.

Met de live voting- en pollfuncties van Networkapp kun je boeiende quizzen maken, aangepast aan de profielen van de deelnemers.

Bonus Tip 6

 • Geef de onderwerpen van de presentatie herkenbare pictogrammen, die het publiek zullen helpen bij het coderingsproces.

4. Co-Creatie van Ervaringen

Nu, met het oog op de begrippen aandachtsspanne, bekendheid van onderwerp of inhoud en behoud van informatie, naderen we de laatste en meest complexe uitdaging van elk congres, evenement of presentatie: co-creatie van ervaringen.

Wat is Co-Creatie?

Er is veel geschreven over het concept co-creatie. In de context van een event, kunnen we het definiëren als de gezamenlijke inspanning van verschillende stakeholders die waarde creëert en de betrokkenheid en het eigenaarschap van een gedeelde ervaring vergroot.

Het belang van Co-Creatie

Het gezamenlijk creëren van een ervaring kan een gemeenschapsgevoel bij de deelnemers van een event of conferentie bevorderen, de communicatie binnen een groep vergemakkelijken en de ontwikkeling en het behoud van duurzame relaties bevorderen.

Het gevoel van het co-creëren van een ervaring tijdens een event of presentatie resulteert in een verhoogd niveau van het delen van de ervaring met sociale kringen. De zichtbaarheid van een evenement kan vervolgens aanzienlijk groter worden. Deze stelling wordt bevestigd door een recent onderzoek van de New York Times, waarin zij de motieven en de persona’s achter het delen van content onder de loep namen. Kortom, NYT ontdekte dat content onstaan vanuit persoonlijke betrokkenheid tijdens het creatieproces gemakkelijk met anderen gedeeld kan worden.

Het is een complex proces om deelnemers hun ervaringen te laten delen met hun sociale omgeving (digitaal of fysiek). Uit onderzoek blijkt echter, dat het uitleggen van een concept aan jezelf of aan iemand anders de meest effectieve manier is om het te leren en het je eigen te maken. Door slimme interactie tussen de deelnemers van event of het presentatiepubliek mogelijk te maken, wek je het gevoel van co-creatie van ervaringen op, terwijl het niveau van begrip voor een specifiek onderwerp aanzienlijk zal verbeteren.

Networkapp Tips:

Tip 7

 • Met behulp van polls voorafgaand aan het event kun je de onderwerpen waar het publiek in geïnteresseerd is in kaart brengen. Je kunt een event- of presentatie op maat creëren (zie Vertrouwdheid boven Ambiguïteit) op basis van de input van de deelnemers.  Zo wordt het gevoel van co-creatie bevorderd, omdat de meeste deelnemers het evenement of de presentatie als meer persoonlijk zullen ervaren.

Voorbeeld

Creëer voorafgaand aan het event een poll rond de favoriete kleuren van het publiek. Als blijkt dat de meest favoriete kleur rood is, denk dan eens na over het gebruik van deze kleur in de brochures van het event, de look & feel van de presentatie, enz.

Tip 8

 • In plaats van één enkele verhaallijn voor je presentatie, kun je twee, drie of zelfs meer alternatieve versies voorbereiden op basis van feedback van het publiek. Met behulp van de feedback van polls en live voting sessies pas je jouw verhaallijn voor of tijdens de presentatie aan.

Voorbeeld

Stel het onderwerp van je presentatie is klimaatverandering en tijdens de presentatie blijkt (uit een live-voting sessie) dat het grootste deel van de deelnemers geïnteresseerd is in NO2-uitstoot. Doe dan het volgende:

 1.  Duik dieper in het onderwerp NO2-emissies; en
 2. Stel via onze live voting feature vragen over NO2-emissie

Tip 9

 • Gebruik de 50/50-regel. Gebruik de helft van de tijd van de presentatie om ideeën over te brengen en de andere helft om het publiek uit te laten leggen wat ze hebben geleerd aan hun collega’s of door (bij voorkeur open) vragen te beantwoorden. Onderzoek toont aan dat de methode van leren door lesgeven het beste werkt wanneer het lesgeven bestaat uit het ophalen van het geleerde. Geef deelnemers daarom de kans om les te geven en zich zo de stof uit de presentatie eigen te maken.

 

Conclusie

Het creëren van gedenkwaardige, langdurige ervaringen is niet noodzakelijkerwijs magie. Door gebruik te maken van live-voting sessies en polls wordt de betrokkenheid tijdens een event, conferentie of presentatie bevorderd. En met de feedback van je publiek bereid je je beter voor op toekomstige initiatieven.

Wil je op de hoogte blijven van Networkapp en de laatste trends?

Meteen zelf bekijken wat de app voor jou kan betekenen? Bouw je app