Interaction

Go back

Maak categorieën/ discussiegroepen aan (PRO pakket)

Er is ook de mogelijkheid categorieën tbv discussiegroepen aan te maken. Deelnemers kunnen hun oproep dan plaatsen onder een specifieke categorie, bijvoorbeeld een onderwerp  of thema.

Ga naar Interaction -> Quests


Categorie Settings

Klik op Configure categories
Question Category Label niet van toepassing
Question Categories Subscription Header
(A) de titel in die je wilt geven aan de discussie groepen, bijvoorbeeld ‘Onderwerpen’.
Question Categories Introduction (B) geef een korte instructie van de bedoeling van deze discussiegroepen.

Add category

Vul de velden naar wens in

Visibility

3. Wanneer je ‘Only to subscribers’ selecteert verschijnt de volgende optie

Subscription policy Maak hier een keuze tussen ‘Everyone can subscribe’, iedereen kan deze categorie toevoegen aan zijn of haar oproepen scherm (zie punt 3) of ‘Admin will assign subscriber’, de organisator wijst categorieën toe aan deelnemers (zie punt 4).

4. Aan de linkerkant vind je alle categorieën die aangemaakt zijn. Bij kun je zien wie via het dashboard door de beheerder zijn toegevoegd.

In het volgende veld klik op

om een of meer deelnemers toe te voegen. Door het intypen van de achternaam zal er een keuzemenu verschijnen waaruit de betreffende deelnemer geselecteerd kan worden.

5. Wanneer je bij stap 2 gekozen hebt voor ‘Target group’ moet je nu gaan instellen welke target group.

6. Klik op Program Selection als de target group bestaat uit deelnemers van één of meer bepaalde programma sessies. Selecteer in het volgende veld de betreffende sessie. Klik op ‘+ extend group’ om nog een sessie toe te voegen.

7. Klik op User Profile als de target group bestaat uit deelnemers met specifieke profielinformatie (van toepassing als het profiel van de deelnemer is uitgebreid met extra profielvragen. Kies het betreffende profiel item, selecteer daarna uit het pulldown menu één van de volgende opties ‘Contains’ (bevat), ‘Is equal to’ (is gelijk aan), ‘Is none’ (bevat niet). Klik met je cursor in het laatste veldje. Nu verschijnen de antwoorden die de deelnemers hebben kunnen geven op de profiel vragen. Selecteer de gewenste onderdelen.

8. Wil je naast profielinfo ook nog deelnemers van een specifieke programma sessie toevoegen, klik dan op ‘Add condition’.

Oproepen van deelnemers: waar, wat en hoe?

Ga naar Interaction -> Quests

Hier vind je het onderdeel Oproepen uit de app. Deelnemers kunnen hier hun vragen posten of diensten aanbieden en op elkaar reageren.

Settings

Bovenaan vind je de settings die je naar wens kunt aanpassen:

Default Question Explainer (a): Een uitleg voor de deelnemer, wordt getoond in de app, wanneer hij of zij op het oproepen onderdeel klikt (b)

a) b)

Push message on new quest: Selecteer ja wanneer je een pushnotificatie naar alle deelnemers wil laten uitgaan als er een nieuwe oproep wordt geplaatst
Let op denk hier goed over na, wanneer er veel gebruikt wordt gemaakt van dit onderdeel in de app, zullen deelnemers ook veel pushnotificaties ontvangen.

Enable Photo Upload (Advanced & Pro pakket) Indien het Advanced of Pro pakket is afgenomen zal dit aangevinkt zijn en kunnen deelnemers foto’s delen in de oproepen.
Let op wanneer je meer oproep categorieën hebt ingesteld, moet deze optie per categorie worden geselecteerd.

Klik op Save Settings

Overzicht

Onder de settings vind je een overzicht van alle oproepen die gedaan zijn.

Oproepen verwijderen

Om een oproep te verwijderen klik op Delete achter de betreffende oproep. De Oproep zal weg zijn uit de app, maar hier in het dashboard blijven staan. Je ziet dan DELETED erachter staan.

Oproepen wijzigen en downloaden

 1. Klik op
  Hier vind je nogmaals een overzicht van alle oproepen en antwoorden.
 2. Klik op de content om bijvoorbeeld de categorie te wijzigen (zie help artikel Plaats en evalueer oproepen voor meer info)
 3. Om een overzicht van alle vragen en antwoorden te downloaden klik op

Categorieën instellen

Deelnemers kunnen hun oproep plaatsen in een specifieke categorie, bijvoorbeeld nav een onderwerp of regio. Dit doe je bij Configure categories (Pro pakket).
(Zie help artikel Maak categorieën aan voor meer info)

Plaats en evalueer oproepen als organiser in het dashboard

Ga naar Interaction -> Quests

Indien je als organisator een oproep wilt plaatsen:

 1. Klik op Add Quest
 2. Voer je vraag in bij Question
 3. Geef aan of de oproep anoniem geplaatst moet worden
 4. Voeg eventueel een Categorie aan als deze zijn aangemaakt
 5. Klik op Add

Wil je een oproep verwijderen?

Klik op Delete achter de betreffende oproep. De oproep blijft nu wel in het dashboard staan, maar zal niet meer te zien zijn in de app. In het dashboard zie je DELETED staan.

Oproepen inzien

Om de oproepen en antwoorden van deelnemers in te zien klik op List all questions and answers

Als organiser kun je hier de content van de quests bekijken en eventueel veranderen. Zo kun je het naar een andere categorie verplaatsen, wanneer het om specifieke contante gaat:

1. Klik op de content

2. Selecteer de juiste categorie in het pulldown menu Category

3. Klik op Save

Plan en verzend nieuwsberichten

Om deelnemers op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom het event bestaat er de mogelijkheid nieuws- en pushberichten op te stellen. Deze kunnen ook van te voren worden opgesteld

Ga naar Interaction -> News & Push

1. Klik op om nieuws bericht voor alle eventapp gebruikers op te stellen.

(Post Targeted Message is onderdeel van PRO pakket)

2. Vul in naar wens

Titel wat is de titel van het bericht

Show as news
Als het bericht zichtbaar moet blijven onder de knop News in de app selecteer dan de optie ‘Yes’. Wanneer er alleen een pushbericht uit hoeft, dat niet bewaard hoeft te worden na lezen selecteer dan ‘No (will only show up as notification without detail text). Bij het selecteren van de laatste optie zal het veld Description verdwijnen.

Description Stel hier het complete nieuwsbericht of melding op.

Publication date Stel de datum en tijd in waarop het bericht zichtbaar mag zijn. Let op standaard zal deze zijn ingesteld op het moment van invoeren.

Actions

Read more Url Vul een webadres in, indien van toepassing.

Button to open screen Indien van toepassing selecteer naar welk app onderdelen doorgelinkt moeten worden vanuit het nieuwsbericht:

Participants Selecteer deze optie wanneer het nieuwsbericht gaat over de deelnemers

Quests Selecteer deze optie wanneer het nieuwsbericht gaat over een oproep die geplaatst is over het onderdeel Oproepen in het algemeen

Program Selecteer deze optie wanneer het nieuwsbericht gaat over het programma, bijvoorbeeld een wijziging

Enrich Profile Selecteer deze optie als het bericht gaat over de profiel vragen die gesteld zijn

Poll Selecteer deze optie wanneer je deelnemers wilt laten weten en aansporen tot het beantwoorden van poll vragen.

Questionnaire Wanneer je hier een evaluatieformulier of andere vragenlijst hebt opgesteld, selecteer deze optie wanneer je hier naar wil linken

Custom enrich Selecteer deze optie wanneer er een custom vragenlijst is aangemaakt ter verrijking van het profiel (Profile Fields).

Let op Sommige van bovengenoemde opties zijn alleen te selecteren wanneer de betreffende feature ook daadwerkelijk wordt gebruikt.

Push

Send push notification Vul in ‘Yes, at publication date/time’ wanneer deelnemers middels een pushbericht op de hoogte gebracht moeten worden van het gepubliceerde nieuwsitem.

3. Klik op Save

In de lijst van newsitems kun je zien welke berichten geagendeerd zijn en welke verstuurd

Om een nieuwsbericht te verwijderen klik op Delete.

Om een nieuwsbericht te kopiëren klik op Copy. Let er op dat je de gekopieerde newsitems aanpast (juiste publicatietijd, titel, button to open screen etc) indien dit nodig is.

Plan en verzend targeted berichten (PRO pakket)

Berichten sturen naar specifieke doelgroepen/deelnemers doe je via targeted messaging.

Ga naar Interaction -> tab News & Push

1. Klik op Post targeted message

2. Geef aan waar je op wil targeten:
Deelnemers van een specifiek programma onderdeel 3a
Let op dit kun je alleen targeten wanneer deelnemers zich in-app kunnen inschrijven voor programma items, of wanneer workshop keuze is geïmporteerd via excel upload (zie help artikel Deelnemers importeren via excel voor meer info) of koppeling extern registratie systeem

of
Deelnemer profielinformatie 3b
Targeten kan ook op beide onderdelen 3c

3a. Programme Selection
Selecteer in het pull down menu het programma item waarvan je de deelnemers wil berichten

Voeg indien van toepassing extra doelgroepen toe

3b. User Profile
Selecteer in het veld de profielinformatie waar je op wil targeten
Selecteer in het pull down de profielinformatie waar je op wil targeten

Voeg indien van toepassing extra doelgroepen toe

3c. Programme Selection en User profile
Klik op Programme Selection (of andersom eerst op User profile).
Volg de stappen zoals beschreven bij 3a en 3b.

Om daarna het andere target onderdeel in te stellen klik op Add condition en kies dan weer voor Programme selection of User Profile en volg dezelfde stappen

4. Om te controleren of de juiste mensen het bericht zullen ontvangen, klik op Preview recipient list

5. Vul daarna het nieuwsbericht in. Vergeet niet Send push notification op Yes te zetten en het tijdstip van publiceren te controleren (zie help artikel Plan en verzend nieuwsberichten voor meer info)

6. Klik op Save

 

Vraag de mening van je deelnemers uit dmv in-app poll vragen

Voor en tijdens het event wil je wellicht op de hoogte blijven van de mening van je deelnemers. Deze kun je uitvragen dmv polls.

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid een externe Live voting module in te schakelen via de app (Zie help artikel Live voting inzetten voor meer informatie)

Ga naar Interaction -> Poll & vote

 1. Klik op om de instellingen van je poll op te zetten.
 2. Vul naar wens in:
  Button label Geef je poll een andere titel dan ‘poll’, indien gewenst.
  Introduction text Geef een omschrijving van het doel en instructie van de poll.
  Confirmation text Vul hier een tekst in die de deelnemer te zien krijgt na het invullen van de poll vragen. Bijvoorbeeld een bedankje.
  Header image Upload een plaatje dat bovenaan de pollvragen te zien zal zijn in de app.
  Button visibility  Geef aan wanneer de button met link naar poll vragen zichtbaar moet zijn.‘Auto, when at least one question visible and unanswered’, de poll button blijft zichtbaar zolang er een onbeantwoorde vraag in staat.‘Always visible’ de poll button is altijd zichtbaar in de app.‘Never’ de poll button is niet zichtbaar (selecteer deze optie wanneer de pollvragen nog niet beschikbaar mogen zijn, schakel één van de andere opties in wanneer het tijd is om de vragen te beantwoorden).
 3. Klik op Save
 4. Klik bij tab Poll & Vote op
  (Add targeted question is onderdeel van het PRO pakket)
 5. Kies de gewenste vraag vorm en vul de velden in (Zie help artikelen Verschillende vraagvormen voor meer informatie)
 6. Bij Display Results Options geef je aan op welke manier de resultaten van de polls zichtbaar moeten zijn in de app

  ‘No’ Resultaten worden niet getoond in de app, alleen zichtbaar voor dashboard beheerders
  ‘Immediately after answering the question’ het resultaat van de poll wordt getoond na elke vraag
  ‘In a result screen after answering all questions’ het resultaat van de poll wordt in de app getoond nadat de deelnemer alle vragen heeft beantwoord
  ‘Both after the question and at the end’ het resultaat wordt in de app getoond na beantwoorden van de vraag en aan het einde van de complete poll.Let op het resultaat van alle antwoorden wordt niet live verversd, men zal dus het resultaat van dat moment zien. Om het resultaat te updaten zal de deelnemers even app moeten verlaten en weer opnieuw moeten opstarten
 7. Klik op Save

Om de antwoorden op de poll vragen in te zien (als dashboard beheerder) klik op View Answers rechts boven. Je kunt de overzichtspagina opslaan als pdf of downloaden als excelbestand. Klik Download anwers om het te downloaden als excelbestand.

Antwoorden Verwijderen

1. Klik op de betreffende vraag waarvan de gegeven antwoorden verwijderd moeten worden

2. Klik bovenin op 

3. Klik op Ok

4. Alle antwoorden zijn nu verwijderd, ze kunnen niet meer gedownload worden.

Vragen op een later moment publiceren?

Vragen kunnen tegelijk of één voor één op visible of not visible worden gezet.

 1. Vink de betreffende vragen aan door te klikken op het vakje voor de vraag
 2. Onderin beeld verschijnt een oranje balk, selecteer in het pull down menu de gewenste optie
 3. Klik op Go

Afspraken inplannen en inzien

Ga naar Schedule -> Meetings

Hier zullen alle afspraken verschijnen, die voor of tijdens het event in de app gemaakt worden door deelnemers. Tevens kun je hier als organisator afspraken tussen deelnemers instellen.

 1. Klik op
 2. Geef de afspraak een titel, vul de naam van de initiator in, geef aan hoe lang de afspraak moet duren.
 3. Klik op

Create Meeting

Appointment name Geef de afspraak een titel, of pas deze aan.

Details Geef een korte beschrijving van het doel van de afspraak.

Initiator Kies de aanvrager van de afspraak uit het pull down menu.

Location Kies een meetingpoint uit het pull down menu (zie help artikel Meetingpoints voor meer info)

Can cancel Geef aan of de deelnemer de afspraak zelf kan annuleren.

Invitees Voeg de deelnemers aan de afspraak toe. Begin met het typen van achternaam en selecteer de deelnemer uit de keuzelijst.

Time

Time Geef aan wanneer de afspraak zal plaatsvinden.

Duration Geef aan hoe lang de afspraak moet duren

Onderzoek wat de deelnemers van het event vonden

Om een evaluatie formulier of andersoortige vragenlijst op te stellen
ga naar Interaction -> Questionnaire

Hier stel je vragen op, die voor, tijdens en na het event gesteld kunnen worden.
In tegenstelling tot Poll & Vote kan bij Questionnaire niet worden ingesteld dat de resultaten zichtbaar worden in de app.
Het is bij Questionnaire dan wel weer mogelijk terug te gaan om een antwoord aan te passen.

Over het algemeen is deze module meer geschikt als bijvoorbeeld evaluatieformulier, waar Poll & Vote een meer interactieve manier van vragen stellen is gedurende het event (zie help artikel Vraag de mening uit van je deelnemers voor meer info over Poll vragen)

 1. Klik op
 2. Vul in


  Button Visibility

 3. Klik op Save
 4. Klik op om een vraag toe te voegen. Selecteer de gewenste vraagvorm in het pull down menu.
 5. Alleen bij PRO pakket:
  Only for participants of Richt de vragen in per programma onderdeel, zodat alleen de deelnemers van een programma onderdeel de evaulatie vragen kunnen zien en beantwoorden.
  Selecteer dan het gewenste onderdeel uit het pull down menuutje.
  Let op Dit kun je alleen targeten wanneer deelnemers zich in-app kunnen inschrijven, of wanneer workshopkeuze is geïmporteerd via excel upload of koppeling extern registratiesysteem (Zie help artikel Deelnemers importeren via excel voor meer info)
 6. Klik op Save
 7. Om de antwoorden van de questionnaire in te zien klik op
  Dit overzicht kun je downloaden als Excel bestand
  Of je kunt de overzichtspagina opslaan al pdf, waardoor alle staafdiagrammen behouden blijven
  Klik boven je browser op ‘Bestand’ en selecteer ‘Afdrukken’

  Selecteer in het naamveld van de printer ‘Print to PDF’, klik op ‘Ok’.

Bouw je event app demo binnen 15 minuten en probeer het uit met je team.

Registreer

Bouw

Probeer

Probeer het 100% vrijblijvend.