Evaluate

Go back

Plan en verzend nieuwsberichten

Om deelnemers op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom het event bestaat er de mogelijkheid nieuws- en pushberichten op te stellen. Deze kunnen ook van te voren worden opgesteld

Ga naar Interaction -> News & Push

1. Klik op om nieuws bericht voor alle eventapp gebruikers op te stellen.

(Post Targeted Message is onderdeel van PRO pakket)

2. Vul in naar wens

Titel wat is de titel van het bericht

Show as news
Als het bericht zichtbaar moet blijven onder de knop News in de app selecteer dan de optie ‘Yes’. Wanneer er alleen een pushbericht uit hoeft, dat niet bewaard hoeft te worden na lezen selecteer dan ‘No (will only show up as notification without detail text). Bij het selecteren van de laatste optie zal het veld Description verdwijnen.

Description Stel hier het complete nieuwsbericht of melding op.

Publication date Stel de datum en tijd in waarop het bericht zichtbaar mag zijn. Let op standaard zal deze zijn ingesteld op het moment van invoeren.

Actions

Read more Url Vul een webadres in, indien van toepassing.

Button to open screen Indien van toepassing selecteer naar welk app onderdelen doorgelinkt moeten worden vanuit het nieuwsbericht:

Participants Selecteer deze optie wanneer het nieuwsbericht gaat over de deelnemers

Quests Selecteer deze optie wanneer het nieuwsbericht gaat over een oproep die geplaatst is over het onderdeel Oproepen in het algemeen

Program Selecteer deze optie wanneer het nieuwsbericht gaat over het programma, bijvoorbeeld een wijziging

Enrich Profile Selecteer deze optie als het bericht gaat over de profiel vragen die gesteld zijn

Poll Selecteer deze optie wanneer je deelnemers wilt laten weten en aansporen tot het beantwoorden van poll vragen.

Questionnaire Wanneer je hier een evaluatieformulier of andere vragenlijst hebt opgesteld, selecteer deze optie wanneer je hier naar wil linken

Custom enrich Selecteer deze optie wanneer er een custom vragenlijst is aangemaakt ter verrijking van het profiel (Profile Fields).

Let op Sommige van bovengenoemde opties zijn alleen te selecteren wanneer de betreffende feature ook daadwerkelijk wordt gebruikt.

Push

Send push notification Vul in ‘Yes, at publication date/time’ wanneer deelnemers middels een pushbericht op de hoogte gebracht moeten worden van het gepubliceerde nieuwsitem.

3. Klik op Save

In de lijst van newsitems kun je zien welke berichten geagendeerd zijn en welke verstuurd

Om een nieuwsbericht te verwijderen klik op Delete.

Om een nieuwsbericht te kopiëren klik op Copy. Let er op dat je de gekopieerde newsitems aanpast (juiste publicatietijd, titel, button to open screen etc) indien dit nodig is.

Onderzoek wat de deelnemers van het event vonden

Om een evaluatie formulier of andersoortige vragenlijst op te stellen
ga naar Interaction -> Questionnaire

Hier stel je vragen op, die voor, tijdens en na het event gesteld kunnen worden.
In tegenstelling tot Poll & Vote kan bij Questionnaire niet worden ingesteld dat de resultaten zichtbaar worden in de app.
Het is bij Questionnaire dan wel weer mogelijk terug te gaan om een antwoord aan te passen.

Over het algemeen is deze module meer geschikt als bijvoorbeeld evaluatieformulier, waar Poll & Vote een meer interactieve manier van vragen stellen is gedurende het event (zie help artikel Vraag de mening uit van je deelnemers voor meer info over Poll vragen)

 1. Klik op
 2. Vul in


  Button Visibility

 3. Klik op Save
 4. Klik op om een vraag toe te voegen. Selecteer de gewenste vraagvorm in het pull down menu.
 5. Alleen bij PRO pakket:
  Only for participants of Richt de vragen in per programma onderdeel, zodat alleen de deelnemers van een programma onderdeel de evaulatie vragen kunnen zien en beantwoorden.
  Selecteer dan het gewenste onderdeel uit het pull down menuutje.
  Let op Dit kun je alleen targeten wanneer deelnemers zich in-app kunnen inschrijven, of wanneer workshopkeuze is geïmporteerd via excel upload of koppeling extern registratiesysteem (Zie help artikel Deelnemers importeren via excel voor meer info)
 6. Klik op Save
 7. Om de antwoorden van de questionnaire in te zien klik op
  Dit overzicht kun je downloaden als Excel bestand
  Of je kunt de overzichtspagina opslaan al pdf, waardoor alle staafdiagrammen behouden blijven
  Klik boven je browser op ‘Bestand’ en selecteer ‘Afdrukken’

  Selecteer in het naamveld van de printer ‘Print to PDF’, klik op ‘Ok’.

Wie zijn de meest actieve netwerkers

Ga naar Reports

Klik op Show user activity

Op de volgende pagina zie je een overzicht van de actieve app gebruikers. Bovenaan vind je de deelnemer, die het meest actief is (geweest).

Klik op de betreffende persoon voor informatie over het gebruik van de app door deze deelnemer.

 

Bouw je app binnen 15 minuten en probeer het uit met je team.

Registreer

Bouw

Probeer

Meer informatie? Neem contact op