Vragen op een later moment publiceren?

Vragen kunnen tegelijk of één voor één op visible of not visible worden gezet.

  1. Vink de betreffende vragen aan door te klikken op het vakje voor de vraag
  2. Onderin beeld verschijnt een oranje balk, selecteer in het pull down menu de gewenste optie
  3. Klik op Go