Definieer deelnemer filters/categorieën dmv profielvragen

Ga naar Participants -> Tab Profile fields

Bij Profile fields kunnen extra profielvragen aan de deelnemers worden opgesteld. Hiermee kunnen zij hun profiel verrijken met meer informatie. Deelnemers kunnen elkaar zoeken en vinden op basis van bijvoorbeeld interessegebieden, om zo optimaal kennis te kunnen delen met de juiste personen.

 1. Klik op
  Button label: Geef het onderdeel profielvragen een naam, zoals deze zichtbaar moet zijn in de app.
  Introduction Text: Stel hierin een kort berichtje op, waarin bijvoorbeeld wordt uitgelegd dat er vragen worden gesteld en waarom. Vul je hier niets in in dan zal de deelnemer direct na inloggen op de app de vragen zien (al dan niet na een welkomsttekst).
  Confirmation Text: Stel hierin een kort berichtje dat de deelnemer te zien krijgt na het invullen van de vragen, bijvoorbeeld een bedankje.
  Header Image:  Indien gewenst, upload hier een plaatje dat zal verschijnen bovenaan het veld met de vragen.
  Button Visibility:
  ‘Auto, when at least one question unanswered’ betekent dat het linkje naar de profielvragen zichtbaar zal blijven zolang niet alle vragen beantwoord zijn‘Always visible’ betekent dat de link altijd getoond wordt in de app‘Never visible’ betekent dat de vragen niet zichtbaar zijn en niet beantwoord kunnen worden.
 2. Klik op Save
 3. Klik op het pull down menu Add Question en selecteer de gewenste vraagvorm:
  a. Multiple choice Meerkeuze vraag
  b. Number Deelnemers kunnen deze vraag beantwoorden met een cijfer
  c. Text Open tekst vraag
  d. Rating Rating vraag
  e. Phonenumber
  f. Email address
  g. Website URL
 4. Vul de velden naar wens in.
 5. Klik op Save