Ik wil een netwerk zonder ruis.

Blog

Margriet de Groot - Modified at: 15-07-2019
Deel dit artikel

Er wordt hard gebouwd aan nieuwe mogelijkheden om kennis bij elkaar te brengen. En dat is goed want de huidige online zakelijke netwerken voldoen veelal niet meer. Ik wil een netwerk zonder ruis.

Kennisplatform
Een waardevol zakelijk netwerk is een netwerk van gelijkgestemden. Mensen uit dezelfde professie of met dezelfde visie. Een kennisplatform waar je vragen kunt voorleggen. Pas dan wordt de verkregen kennis op waarde geschat. De beslotenheid van het netwerk draagt daar aan bij. De rest is ruis. Professionals onder elkaar. Daar is binnen de huidige zakelijke netwerken nauwelijks nog sprake van.

Vertrouwen
Ben je al zo’n 15 jaar actief op deze media? Dan ken je vast nog wel de uitnodiging van het eerste uur; ‘since you are a person I trust I would like to add you to my personal network.’ Maar wat is dat vertrouwen? Als we iemand een keer in de ogen hebben gekeken op een afspraak gaan we al linken. Of soms zelfs op de goede gok. Daar is op zich niets mis mee maar wat bereiken we er zakelijk mee?

Vriendengroep
Social media kent voldoende mogelijkheden om een netwerk op te bouwen. Maar geen zakelijk netwerk. FaceBook, Instagram, Snapchat en wat dies meer zij richt zich op de geneugten des levens en zou je eigenlijk niet zakelijk moeten willen gebruiken. Die vakantiefoto, dat etentje, je sportprestatie. Hartstikke leuk allemaal en oprecht interessant voor je vriendengroep. Inderdaad, je vriendengroep. Maar niet voor je zakelijk netwerk.

Beslotenheid
Uit je zakelijk netwerk wil je kennis halen. Kennis over zaken die jou bezighouden. En antwoord op de vraag die jij binnen de besloten kring van andere professionals wilt stellen. Alleen deze kring is goed op de hoogte van de parameters die verbonden zijn aan jouw vraagstelling. De rest kent niet alle factoren die van belang zijn voor een goed antwoord op jouw vraag. En daar schuilt nu juist het gevaar van een netwerk met ruis.

Feitelijk goed bedoelde antwoorden zijn voor jou waardeloos als de aangever niet over alle specifieke kennis van de materie beschikt.

Nieuwe netwerken ontstaan
Gebaseerd op professie of op thema of soms een gezamenlijke interesse. De waarde van de kennisoverdracht is wat telt. Initiatieven als ‘MD Linking’, opgezet door Nederlandse chirurgen, faciliteert kennisoverdracht tussen chirurgen onderling waarbij rekening wordt gehouden met privacy gevoelige patiëntgegevens. Een WhatsApp groep is te onveilig voor dergelijke gevoelige data. Sportfederaties ontwikkelen eigen platformen. De KNVB heeft ‘Assist’ gelanceerd als Kennisplatform voor amateurclubs.

Waardevol
Onderling, in de beschermde beslotenheid van een netwerk van professionals, wissel je kennis en informatie uit die voor jou van waarde zijn. Van onschatbare waarde in de huidige 24/7 informatiemaatschappij waar je de juiste informatie moet zien te filteren. Een netwerk waarbij die filter al is aangebracht en dus zonder ruis is, maakt een zakelijk netwerk waardevol.

Wil je op de hoogte blijven van Networkapp en de laatste trends?

Meteen zelf bekijken wat de app voor jou kan betekenen? Bouw je app