Weet u waar uw bezoeker naar op zoek is?

Blog

Margriet de Groot - Modified at: 15-07-2019
Deel dit artikel

De nieuwe event ROI

De huidige modellen om de return-on-investment (ROI) voor een event te meten gaan veelal uit van de organiserende of sponsorende partij. Maar wat weten we over de ROI voor de bezoeker?

Wat is event ROI? Dat hangt af vanuit wie je dat beredeneert. De ROI voor de organisator wordt veelal vertaald in het aantal bezoekers of de financiële resultaten. Voor deelnemende bedrijven of exposanten telt het aantal leads of het volume stand bezoeken. Maar weten we ook waar de bezoeker in geïnteresseerd is? Het aantal nascholingspunten? Een certificaat van deelname?

De huidige tijd vraagt om nieuwe dimensies. De bezoeker van nu kan zijn investering op diverse plekken doen. Keuze te over. Dat kan deelname aan een live-evenement zijn of een online deelname aan een webinar. Maar waar is de bezoeker naar op zoek? Naar nascholingsuren of een bepaalde spreker die hij graag wil horen? Dat is een legitieme reden om dat specifieke event te bezoeken. Maar anderzijds wil de event bezoeker ook graag in contact komen met de andere bezoekers en daar van leren. Zie de blog over de platte deelnemerslijst is passé voor meer informatie.

Engagement is het modewoord
Verenigingen anno 2016 vallen over elkaar heen om hun leden engagement te bieden. Verbinding en verdieping. Men wil toegevoegde waarde creëren en doet dat op het jaarlijkse event door de aankleding te optimaliseren, een topspreker uit te nodigen of sociale onderdelen toe te voegen. Maar de echte waarde zit bij de leden zelf. De onderlinge kennis. Dat is één van de redenen waarom men lid wil blijven. Men kan van elkaar leren. In een vertrouwde besloten omgeving van de vereniging of haar event. Zodra de vereniging naar boven kan halen van wat er op kennisniveau onder de leden speelt heeft ze goud in handen. Direct inspelen op vragen en jezelf opstellen als kennispartner. Dat is toegevoegde waarde.

De 5 belangrijkste zaken om te meten anno 2016;

  • Hoeveel nieuwe connecties zijn er onder bezoekers gemaakt?
  • Hoeveel kennisvragen zijn er gesteld?
  • Welke kennisvraag kwam het meeste voor?
  • Hoeveel oplossingen & antwoorden zijn er gegenereerd?
  • Hoe verhoudt zich dit tot vergelijkbare events?

Waarde meten
Hier schuilt ook de meerwaarde voor de organisator. Zodra je inzicht krijgt in wat er onder de bezoekers speelt krijg je belangrijke event marketing data. Zodra je dit gaat meten heb je keiharde cijfers over wat het event heeft opgeleverd. Het aantal gemaakte verbindingen, het aantal contacten, dat kun je in een waarde uitdrukken. Wat levert het op als twee medisch specialisten elkaar vinden op een event en daarmee een specifiek vraagstuk over een patiënt behandeling wordt opgelost? Wat is er aan dan aan zorgkosten bespaard? De ervaring van de één is mogelijk het antwoord voor de ander. Een antwoord dat via het aangeboden congresprogramma wellicht niet zo rechtstreeks ontsloten zou zijn. Een interessante materie om verder over na te denken. Maar wie strijkt hier nu met de credits van deze ontmoeting? De faciliterende partij zou dit kunnen oppakken en claimen. Dankzij het event is waarde gecreëerd. Voor je vereniging en je leden. Voor je event en voor je bezoekers.

Dat is ROI waar alle stakeholders iets aan hebben.

Door Arjan Appel; Partner@Netwerkapp, Event specialist, gastdocent Stenden University en MPI Netherlands Chapter.

 

Wil je op de hoogte blijven van Networkapp en de laatste trends?

Meteen zelf bekijken wat de app voor jou kan betekenen? Bouw je app