AHA App privacy policy

Privacy statement Albasserdamse Hulp App

Dit Privacy Statement is van toepassing  op het gebruik van de website, het gebruik van de Albasserdamse Hulp App, iedere transactie en overeenkomst.  Albasserdamse Hulp App is een prodcut van Inscene Company B.V..  Inscene Company B.V. respecteert de privacy van al haar gebruikers van de website en de app en haar klanten.
Verbindt Kennis Met de Albasserdamse Hulp App, hierna te noemen “de app”,  loop je elkaar niet meer mis. In onze app vermelden we je naam, emailadres en naam van je organisatie en vragen we je om je te registreren, je gegevens aan te vullen en om toestemming te geven voor het gebruik van je persoonsgegevens voor het doel van de app.  Je kunt je ook aanmelden met je LinkedIn profiel.  Albasserdamse Hulp App verkrijgt geen toegang tot je wachtwoord of LinkedIn profiel, maar maakt gebruik van de door LinkedIn ter beschikking gestelde informatie nadat jij daar zelf toestemming voor hebt gegeven, en waarbij je akkoord verklaart met de gebruiksvoorwaarden van LinkedIn, welke ook gelden voor Albasserdamse Hulp App. Uit die informatie worden alleen identificatiegegevens, je voor- en achternaam, e-mailadres, foto-url en naam van de organisatie waarvoor je actief bent (geweest) gehaald. Na registratie kun je je gebruik maken van onze app en diensten.
Doel gebruik  Inscene Company B.V. verwerkt de gegevens van haar klanten en gebruikers slechts met het doel om gebruik van de app te faciliteren, je gebruik te kunnen laten maken van de app en om je te kunnen voorzien van relevante informatie van andere gebruikers of van de Gemeente Alblasserdam. Een uitnodiging om je te registreren ontvang je via de Gemeente Alblasserdam. De Gemeente Alblasserdam kan via de app aanvullende vragen (laten) stellen en krijgt inzicht in de antwoorden die de gebruikers daarop geven. Je kan zelf ook vragen stellen en antwoorden van andere gebruikers van de app selecteren. Inscene Company B.V. gebruikt deze informatie en je naam om je in contact te brengen met andere deelnemers.
Derdenverstrekking  Inscene Company B.V. bewaart je naam en contactgegevens voor de duur van de overeenkomst met Gemeente Alblasserdam.  Inscene Company B.V. kan je na afloop van of tijdens het gebruik vragen naar je ervaringen met de app.  Je contactgegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Binnen de app op je mobiel worden je gegevens bewaard, deze gegevens zijn alleen toegankelijk op je eigen apparaat.

Online beveiligde omgeving  Inscene Company B.V. heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van je gegevens door onbevoegden te voorkomen. Online worden je gegevens beschermd achter een beveiligde verbinding. Meldt je je aan, dan ga je naar een beveiligde omgeving, zogenaamde SSL-technologie. De SSL-technologie garandeert dat de verwerking van je persoonsgegevens veilig is en deze niet door derden kunnen worden ingezien of gemanipuleerd. In je adresbalk staat dan “https” voor het domeinadres. Let wel, voor de beveiliging van je eigen (mobiele) apparaat ben je zelf verantwoordelijk.
Cookies   Om niet steeds opnieuw te hoeven inloggen maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op je mobiele apparaat wordt opgeslagen. Je kan er voor kiezen een cookie niet te accepteren in je instellingen. De app kan je dan nog steeds gebruiken, alleen moet je dan steeds opnieuw inloggen. De app slaat op je mobiele apparaat informatie op over jou zodat je later opnieuw in kan loggen.  Het gaat dan om een uniek nummer (login token) en je profielinformatie. Daarnaast slaat de app een kopie op  van gevraagde informatie. Voor de aflevering van pushberichten is je mobiele apparaat  aan een uniek nummer gekoppeld, welke wordt  opgeslagen op de server van Inscene Company B.V.  Het unieke nummer wordt  uitsluitend gebruikt om te zorgen dat berichten bij jou terecht komen.
Links  Voor zover deze app en/of website links bevat naar externe internet sites, is Inscene Company B.V. niet aansprakelijk voor de inhoud of het gebruik van die sites. Dit privacy Statement is niet van toepassing op het verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke gegevens op of door middel van externe sites.
Vragen Inscene Company B.V. gaat zorgvuldig met je gegevens om met inachtneming  van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1524041. Heb je vragen, of wil je inzage in je gegevens, stuur dan een bericht naar info@inscenecompany.com

Bouw je event app demo binnen 15 minuten en probeer het uit met je team.

Registreer

Bouw

Probeer

Probeer het 100% vrijblijvend.