Wanneer een deelnemer een ander e-mail adres gebruikt om te registreren dan waarop zij_hij is uitgenodigd, kan hij_zij zelf de juiste naam uit een lijst selecteren